Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

 "Men alle dei som tok imot han, dei gav han rett til å verta Guds born, dei som trur på namnet hans."

Joh. 1, 12     

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

GJENBRUKSBUTIKK

Vi har open GJENBRUKSBUTIKK I Mauseidvåg Bedehus

LAURDAG 19.juni 

klokka 11.00-15.00

 

SISTE GANGEN 

FØR SOMMERFERIEN

Sjå PLAKAT