Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"Frykt ikkje , for eg er med deg,

ver ikkje redd for eg er din GUD!

                                   Jes. 41,10   

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

GJENBRUKSBUTIKK

Vi opnar GJENBRUKSBUTIKK i Mauseidvåg Bedehus.  Sjå kalender for opningsdagar.

Første dag vert tirsdag 3.nevember mellom kl 14.00 og 18.00.

Sjå INFO-skriv

ADVENDTKALENDER med LOTTERI

Vi har også i år ADVENTKALENDER med LOTTERI.  Flotte strikka gjenstander som premie kvar dag.  Pris opr kalender kr 100.

Tak kontakt med NINA ved SMS til mobil 918 45 563 for kjøp.