Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

Jesus seier:

"Fred etterlet eg dykk, min fred gjev eg dykk."

Joh. 14,27      

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

GJENBRUKSBUTIKK

Vi opnar GJENBRUKSBUTIKK i Mauseidvåg Bedehus.  Sjå kalender og INFO-skriv for opningsdagar.

AVSLUTTA ÅPNING FOR 2020! 

ÅPNINGSTIDER FOR 2021 KJEM SEINARE

Sjå INFO-skriv