Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

Jesus seier:

"Fred etterlet eg dykk, min fred gjev eg dykk."

Joh. 14,27      

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

Neste samlingar blir :

ONSDAG 20.mars kl 19.30. - 21.00

Maria budskapsdag – Søndag 24. mars 2019

1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
Apg 16,12–15 Lydia i Filippi
Luk 1,39–45 Maria og Elisabet

VIDERE SAMLING:

 ONSDAG 3.april kl 19.30 - 21.00

     4. søndag i fastetiden – Søndag 7.april 2019


          5 Mos 8,2–3       Herren ledet i ørkenen
         1 Kor 10,16–17  Vin og brød gir del i Kristus
         Joh 6,24–36       Jeg er livets brød

 

VÅRMARKNAD 2019

VÅRMARKNAD i 2019 vert arrangert laurdag 6.april.  Åpningstid 11.00. - 14.30.  Samlingsstund kl 13.00.

Plakat og meir informasjon