Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"Frykt ikkje , for eg er med deg,

ver ikkje redd for eg er din GUD!

                                   Jes. 41,10   

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

Haustmarknad-takk og trekningsliste 2018

HAUSTMARKNAD i 2018 er gjennomført.  

TAKK til alle som handla lopper, kafevarer, bakevarer, lodd og tombola

TAKK til alle som var med og gjorde ein fin innsats med det praktiske.

Vi har eit flott resultat på om lag kr 53.000 i netto på arrangementet.

 

TREKKNINGSLISTE for loddboka finn du her.

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

Vidare HAUSTEN 2018 samlast vi : 07.11.+21.11.+05.12.+19.12.

Neste samlingar blir :

Onsdag 21.november kl 19.30 til ca kl 21.00

Vi snakker om tekster for :  Domssøndag / Kristi kongedag

Tekster :  Job  28, 20-28

               Kol  1, 9-14

               Matt 25, 1-13

FELLESMØTE med Jarle Berland

Fellesmøte for Sula på Mauseidvåg Bedehus.

13. - 18. november

Tirsdag - laurdag kl 1930 - bønn kl 19.00

Søndag  kl 17.00 - bønn kl 16.30

Sangkrefter tek del på møta.

Sjå PLAKAT.