Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv"

Joh. 3,16       

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

Haustmarknad 2019

HAUSTMARKNAD i 2019 vert arrangert laurdag 26.oktober.  Åpningstid 11.00. - 14.30.  Samlingsstund kl 13.00.

PLAKAT kjem seinare .  VELKOMMEN TIL ALLE !

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

Neste samlingar blir :

ONSDAG 22.mai kl 19.30 - 21.00

         6. søndag i påsketiden – Søndag 26.mai 2019

      

              1 Kong 3,5–14 Et lydhørt hjerte
                 eller Apg 12,1–17 Peter og Rode
              Ef 3,14–21 Bønn om styrke og innsikt
              Matt 6,7–13 Vår Far

VIDERE SAMLING:

ONSDAG 5.juni kl 19.30 - 21.00

         PINSEDAG – Søndag 9.juni 2019

                   1.Mos 11, 1-9  - Tårnet i Babel

                   Apgj  2, 1-11   - Ånden blir gitt

                      eller

                   Rom.  5, 1-5    - Guds kjærlighet utøst ved Ånden

                   Joh  14, 23-29  - Løftet om Ånd og fred