Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"Han gjev den trøtte kraft, og den som

ikkje har krefter, gjev han stor styrke"

                                                      Jes. 40,29                         

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

GJENBRUKSBUTIKK

Vi har igjen open GJENBRUKSBUTIKK I Mauseidvåg Bedehus

NYÅPNING laurdag 17.april

 ÅPENT kl 11.0 -- kl 15.00

Sjå INFO-skriv om åpningstider

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

VÅREN 2021 : 20.01. - 03.02. - 17.02. - 03.03. - 17.03.  - 7.4. - 21.4. - 5.5. - 19.5. - 2.6. - 16.6.

SAMLING 7.apil GÅR UT GRUNNA KORONA