Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv"

Joh. 3,16       

GJENBRUKSBUTIKKEN BEMANNING

 Vi tek gjerne imot hjelp til å bemanne 

Gjenbruksbutikken Mauseidvåg i bedehuskjelleren.

Ta kontakt med Bjørg på telf 92 84 84 34 eller
Per Kåre på telf 913 65 738.

Åpningstidene er Tirsdager kl 1300 - 1700 og
Torsdager kl 1600 - 1900.                           .
Samt nokre laurdager kl 1100 - 1500            

 

Haustlotteri - takk og trekningsliste 2021

HAUSTLOTTERI 2021 for Mausedvåg Bedehusforening er gjennomført og trekt.

TAKK til alle som var med og kjøpte lodd.

 TREKNINGSLISTE for loddboka finn du her.

GJENBRUKSBUTIKK - FERIE

GJENBRUKSBUTIKKEN  I Mauseidvåg Bedehus

HAR FERIESTENGT

NYOPNING 27.august

Sjå PLAKAT

Haustlotteri - takk og trekningsliste 2020

HAUSTLOTTERI 2020 for Mausedvåg Bedehusforening er gjennomført og trekt.

TAKK til alle som var med og kjøpte lodd.

 

TREKNINGSLISTE for loddboka finn du her.

JULEFEST AVLYST

På grunn av Corona-situasjonen

VERT JULEFESTEN 2021  AVLYST

Vi er lei for dette, men smittesituasjonen

og muligheiten for ei trygg avvikling

gjer dette nødvendig.

 

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

Vi møtast slik hausten 2022.

Dette vert samlingane HAUSTEN 2022 : 17.08. -07.09. - 21.09. - 05.10. - 19.10. - 02.11. - 16.11. - 07.12. - 21.12.

Sjå tekstane her :