Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"Han gjev den trøtte kraft, og den som

ikkje har krefter, gjev han stor styrke"

                                                      Jes. 40,29                         

GJENBRUKSBUTIKK

Vi opnar GJENBRUKSBUTIKK i Mauseidvåg Bedehus.  Sjå kalender for opningsdagar.

Første dag vert tirsdag 3.nevember mellom kl 14.00 og 18.00.

Sjå INFO-skriv

SOB - samtale om bilbeltekst

Haustmarknad - HAUSTLOTTERI 2020

Tradisjonell HAUSTMARKNAD vert IKKJE arrangert i 2020

Det vert flott HAUSTLOTTERI - SJÅ MEIR INFO