SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

VÅREN 2021 : 20.01. - 03.02. - 17.02. - 03.03. - 17.03.  - 7.4.4 - 21.4. - 5.5. - 19.5. - 2.6. - 16.6.

Neste samling blir :       

 

 

ONSDAG 3.mars kl 19.30 - 21.00

      3. søndag i fastetiden – Søndag 7. mars 2021
            Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
           Ef 6,10–18 Guds rustning
           Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

 

ONSDAG 17.mars kl 19.30 - 21.00

   Maria budskapsdag – Søndag 21. mars 2021
             
Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
             Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
             Luk 1,46–55 Marias lovsang

 

ONSDAG 7.april kl 19.30 - 21.00

  2. søndag i påsketiden – Søndag 11. april 2021
         
Jer 31,1–6 Enda en gang vil jeg bygge deg
          eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
          1 Joh 5,1–5 Troen har seiret
          Joh 21,15–19 Jesus og Peter