Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv"

Joh. 3,16       

Haustmarknad - HAUSTLOTTERI 2021

Det vert HAUSTMARKNAD laurdag 23.10. i tida 11.00 - 15.00

Det vert flott HAUSTLOTTERI  kjøp lodd av eit medlem , på marked eller VED BESTILLING

Haustlotteri 2021 - gevinstliste

Trykk på RAUDT FELT for meir informasjon om 

HAUSTMARKNAD -BAKEDISK - TOMBOLA - LOTTERI