Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

 "Men alle dei som tok imot han, dei gav han rett til å verta Guds born, dei som trur på namnet hans."

Joh. 1, 12     

Haustmarknad 2020

HAUSTMARKNAD i 2020 vert arrangert laurdag 24.oktober. 

Åpningstid 11.00. - 14.30.  Samlingsstund kl 13.00.

PLAKAT og INFORMASJON kjem seinare  . VELKOMMEN TIL ALLE !