Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv"

Joh. 3,16       

GJENBRUKSBUTIKK

Vi opnar GJENBRUKSBUTIKK i Mauseidvåg Bedehus.  Sjå kalender for opningsdagar.

Første dag vert tirsdag 3.nevember mellom kl 14.00 og 18.00.

Sjå INFO-skriv