Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

Jesus seier:

"Fred etterlet eg dykk, min fred gjev eg dykk."

Joh. 14,27      

FELLESMØTE ved Misjonsalliansen

Fellesmøte for Indre Sula 

Mauseidvåg Bedehus onsdag 19.januar kl 19.30

Solevåg Bedehus torsdag 20.januar kl 19.30

    tale ved : Odd Sæther

    sang ved Tor Rødseth og Arnvid Brandal

Sangkrefter tek del på møta.

Sjå PLAKAT