GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
Lukka samling/møte
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
Selskap - konfirmasjon
Selskap - konfirmasjon
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
SOB-samtale om bibel
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
Selskap - barnedåp
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
MEDLEMSMØTE
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
SOB-samtale om bibel
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
HAUSTMARKNAD
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
Selskap - dåp
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
SOB-samtale om bibel
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
Selskap
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
SOB-samtale om bibel
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK lørdag
Selskap
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
SOB-samtale om bibel
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK lørdag
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
SOB-samtale om bibel
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag