Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"Han gjev den trøtte kraft, og den som

ikkje har krefter, gjev han stor styrke"

                                                      Jes. 40,29                         

Artikler

SOB - samtale om bilbeltekst - AVLYST 01.04.

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

VÅREN 2020 : 08.01. - 22.01. - 05.02. - 19.02. - 18.03. - 01.04. - 15.04. - 06.05. - 20.05. - 03.06. - 17.06. 

 AVLYST 01.04.

 Neste samling blir :

 

ONSDAG 1.april kl 19.30 - 21.00

      Palmesøndag – Søndag 5. april 2020
            2 Mos 12,21–28 Påskelammet
            Ef 2,12–18 Kristus forener 
            Joh 12,12–24 Inntoget og grekerne

 

ONSDAG 15.april kl 19.30 - 21.00

     2. søndag i påsketiden – Søndag 19. april 2020
          Jes 43,10–13 Dere er mine vitner eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
          1 Kor 15,12–21 Nå er Kristus stått opp
          Joh 21,1–14 Peters fiskefangst

 

ONSDAG 6.mai kl 19.30 - 21.00

    4. søndag i påsketiden – Søndag 3. mai 2020
        Jes 54,7–10 Herrens fredspakt eller Apg 9,36–43 Tabita vekkes opp
        Fil 3,12–14 Jeg jager fram mot målet
        Joh 16,16–22 Sorgen skal bli til glede

 

ONSDAG 20.mai kl 19.30 - 21.00

   Søndag før pinse – Søndag 24. mai 2020
       Hag 2,3–9 Bygg opp igjen Herrens tempel eller Apg 1,12–14 Disiplene venter i bønn
       1 Pet 4,7–11 Tjen hverandre med nådegavene
       Joh 15,26–27 Talsmannen og dere skal vitne