Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv"

Joh. 3,16       

Artikler

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

VÅREN 2020 : 08.01. - 22.01. - 05.02. - 19.02. - 18.03. - 01.04. - 15.04. - 06.05. - 20.05. - 03.06. - 17.06. 

 

 Neste samling blir :

 

ONSDAG 19.februar kl 19.30 - 21.00
 
      Fastelavnssøndag – Søndag 23. februar 2020

             Høys 8,6–7  Kjærligheten er sterk som døden 

           1 Kor 13,1–7  Kjærlighetens vei  '

           Joh 17,20–26  Så kjærligheten kan være i dem

 

ONSDAG 18.mars kl 19.30 - 21.00

     Maria budskapsdag – Søndag 22. mars 2020
          Jes 7,10–14 Immanuels–tegnet
          Gal 4,4–7 Født av en kvinne, barnekåret
          Luk 1,26–38 Budskapet til Maria

 

ONSDAG 1.april kl 19.30 - 21.00

      Palmesøndag – Søndag 5. april 2020
            2 Mos 12,21–28 Påskelammet
            Ef 2,12–18 Kristus forener 
            Joh 12,12–24 Inntoget og grekerne

 

ONSDAG 15.april kl 19.30 - 21.00

     2. søndag i påsketiden – Søndag 19. april 2020
          Jes 43,10–13 Dere er mine vitner eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
          1 Kor 15,12–21 Nå er Kristus stått opp
          Joh 21,1–14 Peters fiskefangst