Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

Jesus seier:

"Kom til meg, alle de som slit og har

tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!."

                                     Matt 11, 28      

Artikler

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

VÅREN 2020 : 08.01. - 22.01. - 05.02. - 19.02. - 18.03. - 01.04. - 15.04. -29.04. - 06.05. - 20.05. - 03.06. - 17.06. 

Neste samling blir :

ONSDAG 3.juni kl 19.30 - 21.00

     Treenighetssøndag – Søndag 7. juni 2020
            5 Mos 6,4–9 Du skal elske Herren, din Gud
            1 Pet 2,4–10 Forkynne hans storverk
            Matt 28,16–20 Misjonsbefalingen

ONSDAG 17.juni kl 19.30 - 21.00

       3. søndag i treenighetstiden – Søndag 21. juni 2020
            Jes 25,6–9 Herrens gjestebud
            Åp 19,5–9Salige er de som er innbudt
            Luk 14,15–24 Det store gjestebudet