"Han gjev den trøtte kraft, og den som ikkje har krefter, gjev han stor styrke"

          Jes. 40,29                         

SOB - samtale om bibeltekst og BIBELKURS

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

Vi oppmodar om å ta del på BIBELKURSET på Blindheim Bedehus. 

Desse datoane : 25.01. + 01.02. + 08.02. + 15.02.  Sjå PLAKAT

Vi møtast ellers slik våren 2023

Dette vert samling : 18.01.  - 01.03. - 15.03. - 29.03. - 19.04. - 03.05. - 24.05. - 07.06. - 21.06.

Samlinger framover med tekster :       

 ONSDAG 01.03. kl 19.30 - 21.00

  2. søndag i fastetiden – Søndag 5. mars 2023
       1 Mos 32,24–30 Jakobs kamp
Jak 1,2–8 Tro i prøvelse
Matt 15,21–28 Den kanaaneiske kvinnen
 

ONSDAG 15.03. kl 19.30 - 21.00

 4. søndag i fastetiden – Søndag 19. mars 2023
          1 Mos 22,1–14     Gud setter Abraham på prøve
          Hebr 4,14–16      Jesus er prøvet i alt
          Joh 11,45–53      Ett menneske dør for folket


ONSDAG 29.03. kl 19.30 - 21.00

  Palmesøndag – Søndag 2.april 2023

         2 Mos 12,21–28     Påskelammet
          Ef. 2, 12-18          Kristus forener
          Joh 12, 12-24       Inntoget og grekerne

 

ONSDAG 19.04. kl 19.30 - 21.00

  3.søndag i påsketiden – Søndag 23.april 2023

          Esek  34, 11-16   Den gode gjeteren
          1.Peter 2, 20-25  Hyrde og tilsynsmann
          Joh 10, 11-18      Den gode gjeteren

 

 

ONSDAG 03.05. kl 19.30 - 21.00

  5. søndag i påsketiden – Søndag 7.mai 2023

          Hos  14, 5-9        Jeg vil lege deres frafall
          Rom 11, 13-20     Du er podet inn blant grenene
          Joh 15, 1-8          Det sanne vintre

 

ONSDAG 24.05. kl 19.30 - 21.00

  Pinsedag – Søndag 28.mai 2023

          1. Mos 2, 4-9       Guds livspust og livets tre
          Ap.gj 2, 1-11       Ånden blir gitt 

          Joh 20, 19-23      Ta imot ånden

 

ONSDAG 07.06. kl 19.30 - 21.00

  2. søndag i treenighetstiden – Søndag 11.juni 2023

          2. Mos 14, 15-22  Sivsjø-underet 
          Tit  3, 4-7            Det bad som gjenføder
          Matt 3, 11-12       Johannesdåp og dåp med Ånden

 

ONSDAG 21.06. kl 19.30 - 21.00

  4  søndag i treenighetstiden – Søndag 25.juni 2023

          1. Mos 25, 27-34  Esau selger førstefødselsretten
          1.Kor 9, 24-27      Jeg løper for å vinne
          Mark 10, 17-2      Jesus og den rike mannen