"For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv"

Joh. 3,16       

SOB - samtale om bibeltekst og BIBELKURS

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

Vi møtast ellers slik hausten 2023

Dette vert samling : 23.08. - 06.09. - 20.09. - 04.10. - 18.10. - 01.11. - 15.11. - 29.11. - 06.12. - 13.12.

Vi oppmodar om å ta del på BIBELKURSET på Blindheim Bedehus. 

Desse datoane : 01.11. - 08.11. - 15.11. - 22.11.  Sjå PLAKAT som kjem

Vi møtast ellers slik hausten 2023

Dette vert samling : 23.08. - 06.09. - 20.09. - 04.10. - 18.10. - 01.11. - 15.11. - 29.11. - 06.12. - 13.12.

Samlinger framover med tekster :       

 ONSDAG 23.08. kl 19.30 - 21.00

 13. søndag i treenighetstiden – Søndag 27. august 2023      
Salme 92, 2-6 og 13-16 Med ditt verk har jeg gledet meg
1.Kor 12, 4-11 Nådegavene il hver enkelt
Matt 25, 14-30 Talentene
 

 ONSDAG 06.09. kl 19.30 - 21.00

 15. søndag i treenighetstiden – Søndag 10.september 2023      
Mika 6, 6-8 Herren Har sagt hva godhet er
Fil 1, 9-11 Kjærlighet rik på dømmekraft
Matt 5, 38-48 elsk deres fiender

 
 ONSDAG 20.09. kl 19.30 - 21.00
 17. søndag i treenighetstiden – Søndag 24.september 2023      
Job 19, 21-27 Jeg vet at mingjenløser lever
2. Tim 1, 7-12 Han har gjort ende på døden
Joh 11, 17-19 og/eller 30-46 Jesus vekker opp Lasarus

ONSDAG 4.10. kl 19.30 - 21.00

 19. søndag i treenighetstiden – Søndag 8.oktober 2023      
Salme 18, 1-4 Hos deg er livets kilde
Gal 5, 16-26 Livet i Ånden
Matt 5, 20-26 Men jeg sier dere
 

ONSDAG 18.10. kl 19.30 - 21.00

 21. søndag i treenighetstiden – Søndag 22.oktober 2023      
Jer 18, 1-10 Leiren i pottemakerens hånd
Rom 13, 1-7 Forholdet til styrmaktene
Matt 22, 15-22 Gi keiseren det som keiserens er
 

ONSDAG 1.11. kl 19.30 - 21.00

 Allehelgensdagden – Søndag 5.november 2023      
Jes 49, 8-10 Jeg hjelper deg på frelsens dag
Åp 7, 9-17 Den store hvite skare
Matt 5, 1-12 Salighetspriningene

ONSDAG 15.11. kl 19.30 - 21.00

 25. søndag i treenighetstiden – Søndag 19.november 2023      
1.Mos 15, 1-6 Herren regnet ham som rettferdig
Rom 4, 1-8 Abrahams tro
Mark 2, 1-12 Jesus og den lamme mannen

ONSDAG 29.11. kl 19.30 - 21.00

 1.søndag i adventstiden – Søndag 3.desember 2023      
Jes 61, 1-3 Et nådens år med gjengjeld
Åp 5, 1-5 Boken med de sju segl
Luk 4, 16-22a Jesus står fram


ONSDAG 06.12. kl 19.30 - 21.00

 2.søndag i adventstiden – Søndag 10.desember 2023      
Jes 65, 17-19 Ny himmel og jord
1. Kor 15, 50-57 Vi skal bli forvandlet
Luk 21, 27-36 Guds rike er nær, våk og be
 

ONSDAG 13.12. kl 19.30 - 21.00

 3.søndag i adventstiden – Søndag 17.desember 2023      
Jes 40, 1-5 Trøst mitt folk og rydd vei
Jak 5, 7-8 Vær tolmodige til Herren kommer
Luk 3, 7-18 Frukt som svarer til omvendelsen