Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

Jesus seier:

"Fred etterlet eg dykk, min fred gjev eg dykk."

Joh. 14,27      

JULEFEST

Alle velkommen til FAMILIE JULEFEST

TIRSDAG 28.12.  kl 17.00

PLAKAT kjem seinare