Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

 "Men alle dei som tok imot han, dei gav han rett til å verta Guds born, dei som trur på namnet hans."

Joh. 1, 12     

Vi har i dag slike leigesatser for bedehuset

Møter med forkynning : 20% av kollekt

Bryllup

Heile huset                   kr 5.000 inkl kjøkken

Åremålsdag / større fest

Heile etasjen                 kr 3.500 inkl kjøkken

Hovedsalen                   kr 3.000 inkl kjøkken

Sidesalen                      kr 2.000 inkl kjøkken

 

Heile etasjen                 kr 2.800 utan kjøkken

Hovedsalen                   kr 2.300 utan kjøkken

Sidesalen                      kr 1.300 utan kjøkken

Mindre arrangement (2-3 timar)

Heile etasjen                 kr 1.800 inkl kjøkken

Hovedsalen                   kr 1.300 inkl kjøkken

Sidesalen                      kr 1.000 inkl kjøkken

 

Heile etasjen                 kr 1.500 utan kjøkken

Hovedsalen                   kr 1.000 utan kjøkken

Sidesalen                      kr    700 utan kjøkken

Vask

Utgangspunktet er at den som leiger vaskar etter seg.  I særskilte høve kan vask avtalast, dette skal i så fall skje på førehand.

Dette vil koste for 1 sal + hall + toalett     kr 800  eller for heile etasjen  kr 1.200

Dukar

Det vert krav ekstra for bruk av dukar.  Dette skal betalast med kr 130 pr duk.

Utstyr ut av huset

Vi leiger ut dei GAMLE borda     kr 50 / stk

NYE bord og stolar skal ikkje ut av huset