"Men alle dei som tok imot han, dei gav han rett til å verta Guds born, dei som trur på namnet hans."

Joh. 1, 12     

SOBB - samling om bibel og bønn

Vi samlast for å les og samtale litt om neste søndag sine bilbeltekstar,

lystenning , meditasjons-/bønnevandring og gjerne anna som dukkar opp.

Sjå informasjom om datoar og tekstar

Vi møtast ellers slik våren 2024

Dette vert samling : 17.01. - 21.02 - 06.03. - 20.03. - 03.04. - 17.04. - 08.05. - 22.05. - 12.06. - 19.06.

 

Samlinger framover med tekster :       

 ONSDAG 3.april kl 19.30 - 21.00

 2. søndag i påsketiden – Søndag 7.april 2024      
Jer 31, 1-6 Enda en gang vil jeg bygge den
Apg 1, 1-5 Løftet om ånden
1.Joh 5, 1-5 Troen har seiret
Joh 21, 15-19 Jesus og Peter 

 ONSDAG 17.april kl 19.30 - 21.00

 4. søndag i påsketiden – Søndag 21.april 2024
     Jes 43, 16-21 Se, jeg skaper noe nytt
Apg 9, 1-19 Saulus ved Damaskus
Åp 2, 1-7 Forlatt din føste kjærlighet
Joh 13, 30-35 Et nytt bud: Elsk hverandre

ONSDAG 8.mai  kl 19.30 - 21.00

 Søndag før Pinse – Søndag 12.mai 2024
     Sak 14, 6-9 Herrens dag
Apg 26,1-3, 20-29 I Jerusalem og for folkeslaga
Åp 21, 22-27 Det nye Jerusalem
Joh 3, 16-21 Lyset er kommet til verden

ONSDAG 22.mai kl 19.30 - 21.00

 Treenighetssøndag – Søndag 26.mai 2024
     Mos 18, 1-8 Herren gjester Abraham
Rom 11, 33-36 Å, dyp av visdom hos Gud
Luk 10, 21-24 Jesus jublet i Ånden

ONSDAG 12.juni 19.30 - 21.00

 4.søndag i Treenighetstiden – Søndag 16.juni 2024
  Jos 24, 19-24 Herren vil vi tjene
Ef 2, 1-10 Skapt til gode gjerninger
Matt 16, 24-27 Å følge etter Jesus

ONSDAG 19.juni 19.30 - 21.00

 5.søndag i Treenighetstiden – Søndag 23.juni 2024
   Ordspr 7, 1-3 Ta vare på mine ord
1.Kor 3, 10-18 Grunnvolen og byggverket
Matt 7, 21-29 Falske disipler og huset på fjell
e