"Men alle dei som tok imot han, dei gav han rett til å verta Guds born, dei som trur på namnet hans."

Joh. 1, 12     

Bildepresentasjon

Presentasjon av en del oppsett som er brukt ved arrangement