"Men alle dei som tok imot han, dei gav han rett til å verta Guds born, dei som trur på namnet hans."

Joh. 1, 12     

VASKE- / RYDDELISTE ANSVARLIGE

Ansvaret går frå mandag til søndag.  Sjå liste 2024-1

 

Vaske-/ ryddeliste oppgaver

Dei som har "vakt"-periode er kontaktperson for leigetakar av huset.  Sørge for varme om nødvendig.

Heise flagget ved arrangement på dagtid.  Vurdere omkring tenning av lys på parkeringsplassen.

 

Dei skal sjekke oppgåvene på oppgåvelista og gi melding om det er større saker som må ordnast.

 

Her er oppgåvene: