"For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv"

Joh. 3,16       

SOBB - samling om bibel og bønn

Vi samlast for å les og samtale litt om neste søndag sine bilbeltekstar,

lystenning , meditasjons-/bønnevandring og gjerne anna som dukkar opp.

Sjå informasjom om datoar og tekstar

GJENBRUKSBUTIKKEN

VELKOMMEN TIL GJENBRUKSBUTIKKEN

Sjå  PLAKAT  med informasjon om opningstider og informasjon

 

Haustmarknad-takk og trekningsliste 2019

HAUSTMARKNAD i 2018 er gjennomført.  

TAKK til alle som handla lopper, kafevarer, bakevarer, lodd og tombola

TAKK til alle som var med og gjorde ein fin innsats med det praktiske.

Vi har eit flott resultat på om lag kr 53.000 i netto på arrangementet.

 

TREKKNINGSLISTE for loddboka finn du her.